halottak_napja12

Szüretvégi vigasság Hercegkúton

IMG_0115

Idén ismét szüretvégi mulatságra hívta Hercegkút Község Önkormányzata a falu apraját-nagyját.

A szeszélyes, kiszámíthatatlan időjárás miatt az október 25-ére tervezett, már hagyományosnak mondható, zenével, tánccal, énekekkel kísért, látványos szüreti felvonulás sajnos elmaradt. Eredetileg a pihenő parkba tervezett programok a Művelődési Házban zajlottak, mely a kora délutáni órákban jókedvvel, vidámsággal telt meg. A jó hangulat megalapozásáról Fekete Csaba kisbíró gondoskodott, akinek tréfás köszöntői, alkalomhoz illő versei előzték meg a hagyományőrző csoportok fellépését.

MEGTARTOTTA ALAKULÓ ÜLÉSÉT AZ ÚJ KÉPVISELŐ-TESTÜLET

IMG_9946

2014. október 22-én került sor az újonnan megválasztott képviselő-testület alakuló ülésének megtartására.

Az ülés elején elénekelték a Himnuszt, majd napirend előtt Rák József, újonnan megválasztott polgármester köszöntötte a megjelenteket. Gratulált a megválasztott képviselőknek, köszönetét fejezte ki Hercegkút választópolgárainak a helyi önkormányzati választáson való aktív részvételükért, a Helyi Választási Bizottság tagjainak, valamint a Helyi Választási Irodának a 2014. évben megtartott, mindhárom választás során nyújtott eredményes munkájukért.

Önkormányzati választás 2014

Jegyzőkönyvek és határozatok a hercegkúti szavazásról:

 

A “Helyi önkormányzati választás” és “Nemzetiségi önkormányzati választás” eredményei a www.valasztas.hu oldalon megtekinthetők!

2014 választás

14valasztas

Választási tájékoztató

Áder János köztársasági elnök 2014. október 12. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának napját. A választáshoz kapcsolódó fontosabb határidők a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (a továbbiakban: Ve.) és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII.24.) IM rendelet alapján a következők:

Szavazóköri névjegyzék

− Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2014. augusztus 15-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda erről értesítő megküldésével – 2014. augusztus 25. napjáig - értesíti. (Ve. 115.§ (1) és (2) bekezdés)

− Amennyiben a választópolgár 2014. augusztus 15-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe, erről a Helyi Választási Iroda értesíti. (Ve. 116.§ (1) bekezdés)

− Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, akinek legkésőbb 2014. június 23-ig létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2014. október 12-ig tart. (Ve. 307/A.§ (1) bekezdés)

− Az átjelentkezésre és annak visszavonására irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a Helyi Választási Irodához, ahol a választópolgár a névjegyzéken szerepel. (Ve. 307/A.§ (2) és (4) bekezdés)

− A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek a szavazóköri névjegyzékében szerepel, vagy 2014. október 12-én, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz. (Ve. 103.§ (2) bekezdés)

Csak egy napos út volt!

Nyircsászári és Máriapócs 011

Nem is olyan messze, tőlünk mintegy 1oo km-re van Nyírcsászári. Egyedüli hely a világon, ahol templomot építettek és 1999. szeptember 23-án Pio atya halálának tiszteletére szenteltek fel.

Pio atya korunk nagy stigmatizált papja és szerzetese 1887-ben születet, 1910-ben szentelték pappá. 1915-ben kapta meg először láthatatlanul, majd 3 év múlva láthatóan is a stigmákat, melyeket 50 évig, haláláig /1968.szept.23./ viselt. Közbenjárására sok csodás esemény történt.

A zarándokútra  két busszal mentünk, egy Sátoraljaújhelyből , mi pedig Hercegkútról /hat fő/

Freundschaft Vegyeskórus Simán

IMG_9615

Sima Község Önkormányzata „Alapítók Napja” című rendezvényére kaptunk meghívást 2014. szeptember 13-án.  A kórus tagjai lelkesen készültek  a többek számára ismeretlen helyszínre,  ahol ez alkalommal német gyökereikre emlékeztek vissza e helyiek. Takács Vincéné, Sima polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket, majd dr. Tamás Edit a sárospataki Rákóczi Múzeum igazgatójának előadására került sor.

Családi hagyományőrző szabadidős programokat is hirdettek a szervezők, sajnos az esős időjárás miatt ezeket csak korlátozottan tudták lebonyolítani. Kórusunkat a fellépést követően szívélyesen vendéül látták a helyiek, mi pedig megköszöntük a lehetőséget, hogy bemutathattuk sváb hagyományőrző  kultúránkat rendezvényükön.

Suli ☼tár

10620583_267294626803119_4244329001819354730_n

Szeptember 30-án a magyar népmese napján a sárospataki Művelődés Háza idén is megrendezte a mesemondó versenyt alsó tagozatosok számára.

A népmese napját első ízben 2005. szeptember 30-án rendezték meg. A nap célja, hogy a könyvtárosok, az óvónők, a pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek és felnőttek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más népek meséi felé.

A hivatalos projektzáró rendezvény 2014

HUSK projekttábla

A hivatalos projektzáró rendezvény 2014. augusztus 29-én került megtartásra Maly Hores-ben (Kisgéres).  A megvalósult létesítmények ünnepélyes átadásán részt vett Köteles László MKP parlamenti képviselő, Kassa Megye idegenforgalmi, illetve határon átnyúló együttműködést irányító bizottságának elnöke,  továbbá Magyarország Irányító Hatósága részéről Jenei Gábor osztályvezető.  Furik Csaba, Maly Hores (Kisgéres) polgármestere a következő gondolatokkal összegezte a most lezárult projektet:

Tanévkezdő szalonnasütés

P1040121

Már évek óta hagyomány iskolánkban, hogy azzal is segítjük a gyerekek és szülők iskolára hangolódását, hogy a tanév kezdete előtt közös szalonnasütést rendezünk. A népszerű programra mindig sokan érkeznek, nemcsak a jelenleg itt tanuló diákok és szüleik, hanem a már felsőbb osztályokba járók is szívesen vissza-visszajárnak, hogy találkozhassanak kisebb társaikkal és tanítóikkal. Jó érzés tapasztalni és hallani tőlük, hogy mennyire várják már az új tanévet, mert hiányoznak az osztálytársak és reméljük a tanító néni és bácsi, illetve a tanulás is.

Motor: WordPress | Design: Origowebdesign | Szerkesztő: Naár János |