Együtt 50 éve…

Hoffmann Mária és Hutka István, valamint Naár Magdolna és Rák József házzasságkötésének 50. évfordulója.
“1968. január 20-án , 50 évvel ezelőtt örök hűséget fogadtunk egymásnak. Erről az eseményről emlékeztünk meg immáron gyermekeink, unokáink és rokonaink társaságában, 2018. január 20-án délelőtt hálaadó szentmise keretében a Hercegkúti Római Katolikus templomban, majd ezt követően egy ünnepi ebédre vártuk a szűk rokonságot a helyi művelődési házba.” (tovább…)

Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület közgyűlése

A Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület évértékelő közgyűlését 2018. január 13-án szombaton tartotta a Művelődési Házban. Az egyesület tagsága közel teljes létszámban jelen volt, a meghívott vendégek között köszöntötte Matisz Antal elnök a Dr. Téglás István rendőr alezredes urat, a sárospataki rendőrkapitányság vezetőjét és feleségét, Ignéczi Zsolt tűzoltó alezredes urat a sátoraljaújhelyi tűzoltóság parancsnokát, Rák Józsefet, Hercegkút polgármesterét, dr. Stumpf Enikő jegyzőt. Köszöntötte az Egyesület támogatóit és az egyesület tagságát. Beszámolójában elmondta, hogy a szervezet az eddigiekhez hasonlóan végezte az önként vállalt feladatait: járőrszolgálatot látott el a községünkben és annak közvetlen környékén, végeztek tűzoltó és tűzmegelőzési feladatokat és ezen kívül ahol csak tudta segítette az önkormányzat munkáját a rendezvények lebonyolításában, vagy akár a település szebbé tételében. (tovább…)

Megemlékezés a doni katasztrófa 75. évfordulójáról

Hercegkút közössége idén 75. alkalommal is megemlékezett a Donkanyarban történt tragikus eseményekről, melynek hercegkúti áldozatai is voltak. Január 12-én este a hagyományoknak megfelelően a szentmisét követően a II. világháború hőseinek emlékműve előtt idézte fel Hercegkút közössége a Don-kanyarban történt tragikus eseményeket. A megemlékezés a Freundschaft Vegyeskórus Egyesület énekével vette kezdetét, majd Rák József polgármester mondta el ünnepi beszédét, felidézve a 75 évvel ezelőtti tragikus eseményeket. (tovább…)

Megemlékezés a Málenkij robotra elhurcolás 73. évfordulóján

A “málenkij robot”, vagy ahogyan itt a faluban emlegették, az orosz fogság, a tragédia, amely szorosan hozzátartozik Hercegkút 268 éves történelméhez. Nincs a településen olyan család, amely ne szenvedte volna meg az embertelen, hamis, és szerencsére ma már idegen és érthetetlen rendszer torzsszüleményét, mely az elmúlt évszázad legnagyobb, civil lakosságot is közvetlenül érintő és sújtó tragédiája volt. Azon a téli napon, 1945. január 2-án elvitték Hercegkút lakosságának egy hatodát, a falu erejét: fiatal lányokat, asszonyokat, családapákat, fiúkat.
Hercegkút település lakói 2018. január 2-án a fogadott ünnepi szentmise keretében, majd azt követően Málenkij robot emlékmű előtt tartottak megemlékezést az elhurcolás 73. évfordulóján. (tovább…)