A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét, és alaptevékenységét meghatározó a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei:

– 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
– 1990. évi C. törvény a helyi adókról
– 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
– 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
– 1994. évi LXIV. törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
– 1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről
– 2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről
– 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
– 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről

Helyi rendelkezések:

2003. évi XXIV. törvény a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról (PDF)

2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról (PDF)

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról (PDF)