TOP 5.3.1-16-BO11-2017-00015

Helyi identitás és kohézió erősítése Hercegkút központtal

Kedvezményezett: Hercegkút Község Önkormányzata és konzorciumi partnerei

A helyi identitás és társadalmi kohézió erősítése hercegkút központtal

Projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00015

Hercegkút Község Önkormányzata és konzorciumi partnerei a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül TOP-5.3.1-16 jelű, A helyi identitás és kohézió erősítése tárgyú felhívásra TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00015 azonosító számmal támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet megnyert és megvalósít.

Az elmúlt időszak gazdasági-társadalmi hatásaira alapozva a vidéki települések a fejlődés kulcsát a helyi sajátosságokra építő turisztikai fejlesztésben látják (falusi, fesztivál turizmus). A települések felismerték, hogy a helyi kulturális örökség gazdaságilag hasznosítható.

Az elképzelések megvalósításához szükség volt arra, hogy a vidéki területek felismerjék és törekedjenek a helyi kulturális erőforrásokra építő és a helyiek aktív részvételén alapuló fejlesztéseken, kezdeményezésekben. Mindennek az alapköve a helyi identitás, a lokálpatriotizmus és annak fejlesztésem erősítése, amely javarészt a helyi kulturális értékeken nyugszik. Az elmúlt évek gazdasági válsága a résztvevő településekben is megmutatkozik, demográfiai veszteséghez, elvándorláshoz, népesség öregedéshez, a közösségi összefogás és közösségi élet gyengüléséhez vezetett. A kulturális örökség megőrzése a kollektív közösségi emlékezet része, ezáltal szorosan összekapcsolódik az identitással, amely az elmúlt időszakban gyengült, elvesztette jelentőségét.

A projekt célterülete az egykori területi beosztás alapján a Sárospataki kistérség, azaz a Sárospataki járás 15 települését, a Tokaji járás 2 települését, a Sátoraljaújhelyi járás 2 települését és a Cigándi járás 1 települését foglalja magába. A tervezett tevékenységek megvalósulását ebben a térségben tervezi a konzorcium, tekintettel arra, hogy az érintett települések gazdasági, foglalkoztatási és társadalmi szempontból is aktív kapcsolatot ápolnak egymással.

A projekt összesen 20 település 14 452 fő lakosságát foglalja magába, összesen 391,8 km2-en. Résztvevő települések a következők:

 • Bodrogolaszi
 • Erdőhorváti
 • Györgytarló
 • Háromhuta
 • Hercegkút
 • Kenézlő
 • Komlóska
 • Makkoshotyka
 • Olaszliszka
 • Sárazsadány
 • Szegi
 • Szegilong
 • Tolcsva
 • Vajdácska
 • Vámosújfalu
 • Viss
 • Zalkod
 • Alsóberecki
 • Bodroghalom
 • Felsőberecki

Az érintett szereplők a közösségi élet felpezsdítésére, a kultúra alapú fejlődésre és a népességmegtartó erő növelésére (mind lokális, mind térségi szinten) közösen kerestek megoldást. Az adott járásokon belül meglévő települések között – összefüggő területi elhelyezkedése révén – funkcionálisan jól működő, élő kapcsolat van, a települések közötti közlekedés megoldott, így a projekt sikeres megvalósítása földrajzilag megalapozott, adekvát.

Az össztámogatás mértéke 57 500 000 Ft, amelyből Hercegkút Község Önkormányzata 13 808 957 Ft támogatásra jogosult.

A támogatás 100% mértékben vissza nem térítendő támogatás.

A projekt tervezett fizikai befejezése: 2022. év 03. hó 31. napja.


Kapcsolódó dokumentumok: